domingo, 22 de abril de 2012

LIBRES E IGUAIS. DEREITOS UNIVERSAIS.

Nacemos libres e iguais cos mesmos dereitos. Debemos loitar cos nosos medios para que este gran principio de amor e solidariedade sexa unha realidade en todas as partes do mundo.

1 comentario: